S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 5. novembra 2020 nás navždy opustil náš priateľ, učiteľ a spolupracovník Samoil Bileňkij (Samoil Bilenky) z SÚJV v Dubne v Rusku. Samoil Bileňkij bol zakladateľom fyziky neutrín a zohral vedúcu úlohu v jej vývoji do súčasnej modernej formulácie.

V plodnej spolupráci a spoluautorstve s Brunom Pontecorvom, ktorá sa začala začiatkom 70-tych rokov, vyvinul teóriu oscilácií neutrín vo vákuu a položil základy fenomenologickej teórie zmiešavania neutrín, z ktorej vychádza každý teoretický model generujúci hmotnosti neutrín (vrátane teórií Veľkého zjednotenia). Predmetom jeho stáleho vedeckého záujmu boli malé hmotnosti neutrín a ich majoranovská podstata, a to aj v rannom období neutrínovej fyziky, keď neboli akceptované vedeckou komunitou. Na začiatku vedeckej kariéry Samoil Bileňkij dosiahol dôležité výsledky v oblasti teórie rozptylu elementárnych častíc uvedením spojitosti vnútornej parity častíc s polarizačnými účinkami v procesoch rozptyl

Samoil Bileňkij bol vynikajúcim pedagógom, mentorom a inšpiráciou pre mnohých mladých vedcov v oblasti elementárnych častíc a neutrínovej fyziky. Napísal viacero vynikajúcich kníh zaoberajúcich sa neutrínami a slabými interakciami. 

Samoil Bileňkij bol tiež zakladateľom a organizátorom série letných škôl Bruna Pontecorva z oblasti fyziky neutrín. Bol to on, kto svojou obrovskou vedeckou váhou presadil označenie matice zmiešavania neutrín názvom „Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS) neutrino mixing matrix“. 

Samoil Bileňkij mal množstvo spolupracovníkov a priateľov po celom svete. Jeho ľudskosť a benevolentná osobnosť stelesňovala najlepšie humanistické a kultúrne tradície ruskej inteligencie ku ktorej Samoil Bileňkij patril. Česť jeho svetlej pamiatke.