Dne 13. února 2021 zemřel v Montrealu v Kanadě v nedožitých 85 letech profesor Pavel Winternitz, vynikající fyzik a matematik.

Sdílíme hluboký zármutek nad jeho odchodem, který vyjadřují jeho spolupracovníci a přátelé na celém světě. 

pdf icon Nekrolog – ČVUT

Nekrolog – Trojickij variant

Součástí života a profesní kariéry P. Winternitze byl také dlouhodobý pracovní pobyt v  Laboratoři teoretické fyziky  Spojeného  ústavu jaderných výzkumů v Dubně v letech 1962–1968, kam byl vyslán jako vědecký pracovník tehdejšího Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd v Řeži u Prahy.

K připomenutí a uctění památky profesora Pavla Winternitze připojujeme jeho pamětnické ohlédnutí za pěti lety působení ve skupině J. A. Smorodinského v Dubně, které napsal s velkou vstřícností  v létě 2019  pro publikaci "Československá jaderná a částicová fyzika mezi SÚJV a CERN",  zachycující formou pamětnických ohlédnutí počátky české a slovenské vědecké spolupráce se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně (SÚJV) a Evropskou organizací pro jaderný výzkum  (CERN).

pdf icon P. Winternitz – pamětnické ohlédnutí

(Pamětnická ohlédnutí za českou a slovenskou spoluprací se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna (SJÚV) a Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a České vysoké učení technické, Ústav technické a experimentální fyziky, 2019, s. 493–501.)