1. Na jakém tématu/projektu jste v poslední době pracoval? Jaké jsou nejzajímavější výsledky, kterých jste dosáhl?
  2. Co Vám na práci v SÚJV nejvíce vyhovuje?
  3. Prospívá pobyt v SÚJV vaší vědecké kariéře? Spojujete s Ústavem své další působení ve vědě?

Naše skupina se zabývá transmutací vyhořelého jaderného paliva pomocí urychlovačem řízených systémů, a mým zaměřením je určení hustoty neutronového toku v těchto systémech. Urychlovačem řízené systémy jsou jaderná zařízení, která v budoucnu umožní spalovat vyhořelé jaderné palivo získané v tlakovodních jaderných elektrárnách, přičemž produkce vyhořelého paliva je v současné době 11 500 tun za rok s obsahem potenciální energie okolo 90 %. Urychlovačem řízené systémy mohou pro výrobu elektrické energie používat také plutonium vyrobené pro jaderné bomby.

Naše experimenty byly prováděny v sestavě složené z půl tuny přírodního uranu rozděleného do pěti sekcí, kterou jsme ozařovali urychlenými protony. Ty interagovaly s atomy uranu, které roztříštily na dvě jádra s nižší hmotností a 20 až 30 neutronů. V tomto systému byla určena hustota neutronového toku a také spektrum neutronů ve vertikálních a horizontálních pozicích.

Práce v SÚJV je velmi specifická, protože se dostanete k lidem, kteří jsou specialisté ve svých oborech a pracují na zařízeních, která v České republice nejsou. Myslím si, že mně nejvíce vyhovuje jedinečnost výzkumu, na kterém se můžu podílet.

Díky působení v SÚJV jsme také začali spolupracovat s několika zahraničními institucemi a spolupráce byla rozšířena i do České republiky, konkrétně na Vysoké učení technické v Brně. Rozvinutou spolupráci máme zejména s instituty a univerzitami v Číně, Arménii, na Ukrajině a v Indii.

Mé vědecké kariéře pobyt v SÚJV určitě prospívá. Jak už jsem řekl, jsou tu jedinečná zařízení, o kterých si v České republice můžeme nechat jen zdát. Díky nim jsem získal mnoho zkušeností a podílel se na zajímavém výzkumu. S kolegy z naší skupiny máme plán na další výzkum a dlouhodobou spolupráci, tak doufejme, že se nám ji podaří uskutečnit.