1. Na jakém tématu/projektu jste v poslední době pracoval? Jaké jsou nejzajímavější výsledky, kterých jste dosáhl?
  2. Co vám na práci v SÚJV nejvíce vyhovuje?
  3. Prospívá pobyt v SÚJV vaší vědecké kariéře? Spojujete s Ústavem své další působení ve vědě?

Po příchodu do SÚJV jsem začal pracovat na projektech spjatých s kvantovými počítači. Vždy mne zajímala především fundamentální fyzika. Dříve jsem se věnoval teoretickému výzkumu v oblasti kvantové fyziky s přídavnými prostorovými dimenzemi, mé nové téma má však bezprostřední aplikace. Kvantové počítače ke svému fungování přímo využívají zákonů kvantové fyziky a algoritmy vytvářené pro kvantové počítače jsou z tohoto důvodu velice speciální. Motivací pro vývoj kvantových počítačů je samozřejmě významné urychlení (některých typů) výpočetních procesů. Pro mě je nejdůležitější a nejzajímavější aplikací simulace kvantových systémů, úloha, již klasické počítače, jak je známe, výpočetně absolutně nezvládají. A ve spojení s umělou inteligencí od světa kvantových počítačů očekáváme velmi mnoho. Výzkum v oblasti kvantových počítačů přinesl i další bonus – pokrok ve výzkumu fundamentálních otázek kvantové teorie (jako je třeba tzv. problém měření). Díky kvantovým počítačům se těmto problémům nevěnují již jen etablovaní profesoři v důchodovém věku, kteří se nebojí ztráty času a reputace, ale spousta mladých lidí. A to je dobře, neboť bychom konečně rádi věděli, co to ta kvantová fyzika vlastně je. Abych byl na závěr více konkrétní a více nesrozumitelný – nyní pracuji především na geometrických vlastnostech nízkorozměrných kvantových systémů v tzv. metrice „Bures“, jež má jisté význačné vlastnosti oproti jiným metrikám. Jde o to zjistit, chová-li se daný systém (např. kvantový bit) více podle zákonů fyziky klasické či kvantové.