1. Na jakém tématu/projektu jste v poslední době pracovala? Jaké jsou nejzajímavější výsledky, kterých jste dosáhla?
  2. Co vám na práci v SÚJV nejvíce vyhovuje?
  3. Prospívá pobyt v SÚJV vaší vědecké kariéře? Spojujete s Ústavem své další působení ve vědě?

V SÚJV pracujem v laboratóriu radiačnej biológie, kde sa venujeme najmä výskumom vplyvu žiarení rôzneho typu na živý organizmus. Keďže vysoké dávky ionizujúceho žiarenia sú pre organizmus veľmi nebezpečné, naša snaha je nielen zistiť ako poškodenie prebieha ale aj mu zabrániť, ak je to možné. V tejto súvislosli skúmame aj rôzne prírodné alebo liečebné preparáty a ich potenciálny vplyv pri stavoch po ožiarení. Náš výskum je zameraný hlavne na využitie v kozmickej medicíne (poškodenie zdravia spôsobené pri letoch do kozmu, napr. Akútny radiačný syndróm) a tiež v onkologickej medicíne, napr. pri nádoroch alebo edémoch mozgu. V poslednej dobe sme napríklad dokázali pozitívny vplyv niektorých biomedicínskych liečiv na CNS po ožiarení ionizujúcim žiarením. To by mohlo pomôcť aj v klinickej praxi, ako prevencia alebo aj ako liečba neurologických porúch spôsobených silným ionizujúcim žiarením.

Oslovila ma rozmanitosť práce a rôzne zaujímavé možnosti výskumu, ktoré na Slovensku/v Čechách nie sú dostupné. Spomenula by som hlavne možnosť štúdia pôsobenia ionizujúceho žiarenia aj vo vysokých dávkach na tkanivá a živý organizmus zvierat. Takisto aj použitie cielených preparátov v snahe minimalizovať poškodzujúci dopad na CNS. Baví ma práca so študentami, najmä zahraničnými, ktorí navštevujú SÚJV v rámci praktík a pobytov, ktoré sa realizujú na základe dohôd s partnerskými krajinami. Mala som takto možnosť pracovať so študentami nielen z Čiech, ale aj z Rumunska, Bieloruska, Vietnamu či Juhoafrickej republiky. Počas zahraničných návštev odborníkov a predstaviteľov iných medzinárodných organizácii som sa mala možnosť stretnúť s diplomatmi, senátormi ruskej Dumy či zástupcami Unesco. 
Dubna je pekné mesto s príjemnou atmosférou. Veľmi sa mi páči množstvo zelene a dostupnosť aj peši alebo na bicykli. Takisto blízkosť Moskvy je určite výhodou.

Počas obdobia, ktoré som tu strávila, som nadobudla veľa skúseností a zručností. Počas uplynulého roku som sa stala členkou Vedecko-technickej rady SÚJV a dúfam, že sa profesijne budem aj naďalej rozvíjať. Za veľký benefit považujem aj to, že som sa mohla naučiť plynule komunikovať v ruskom jazyku dokonca aj na odbornej úrovni. Určite aj pre zdokonalenie anglického či iných cudzích jazykov je Dubna veľmi dobré miesto, pretože tu pracujú špecialisti zo všetkých krajín sveta. Keďže vidím ďalšie možnosti pre svoj profesionálny posun, rada by som ešte určité obdobie v SÚJV zostala.