1. Na jakém tématu/projektu jste v poslední době pracoval? Jaké jsou nejzajímavější výsledky, kterých jste dosáhl?
  2. Co Vám na práci v SÚJV nejvíce vyhovuje?
  3. Prospívá pobyt v SÚJV vaší vědecké kariéře? Spojujete s Ústavem své další působení ve vědě?

Asi nejzajímavějším projektem, na kterém jsem částečně spolupracoval i v SÚJV Dubna, byl projekt Air Tritia. Jeho cílem bylo určit zdroje znečištění a jejich působení v oblasti takzvaného Trojmezí – tedy v dolním Slezsku, v Moravsko-slezském kraji a na Slovensku. To se podařilo mimo jiné díky náročným matematickým výpočtům na výpočetních zařízeních Laboratoře informačních technologií. Vyhodnocené vzorky jsme tam podrobovali různým typům statistických analýz a podařilo se nám ověřit výsledky, ke kterým jsme dříve došli s pomocí matematického modelování a standardního měření čistoty vzduchu.

Na střednědobých stážích v Dubně je pro mě asi nejhodnotnější „klid na práci“, díky němuž mám násobně větší vědecký výkon než v České republice. A také větší prostor pro tvůrčí vědeckou práci.

Moc si cením toho, že jsem mohl navázat spolupráci s prof. Gennadijem Ososkovem z Laboratoře informačních technologií, jehož obrovské praktické zkušenosti byly pro mě neocenitelné. Profesor G. Ososkov je velký odborník na problematiku neuronových sítí. Spolupracovali jsme spolu na projektu, v němž se neuronové sítě používaly pro analýzu dat. Jeho dlouholeté praktické zkušenosti nám umožnily vyhnout se mnoha slepým uličkám a získat kvalitní výsledky. Do smrti se navíc budu moci chlubit, že jsem se v SÚJV mohl osobně setkat a pohovořit s jediným živým člověkem, po kterém je pojmenovaný chemický prvek. Mám od prof. Jurije Oganesjana i autogram na periodické tabulce prvků :-)

 

Více o projektu Air Tritia

Monitoring čistoty ovzduší na území Trojmezí