Mezinárodní vědecký Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně (SÚJV Dubna; nachází se 120 km severně od Moskvy) sestává ze sedmi laboratory a zaměstnává 5300 osob. Přibližně 1200 z nich jsou výzkumní pracovníci a 2100 technici a inženýři. Roční rozpočet SÚJV Dubna v roce 2019 přesáhl 230 milionů dolarů, z nichž Česká republika hradí přibližně 3 %.

Řada lidí v Česku i západní Evropě zná evropské středisko jaderného výzkumu CERN. Jen málo z nich ale ví o existenci podobného ústavu v Dubně u Moskvy, který byl založený ve stejné době, v roce 1956. Tehdy tam Sovětský svaz vybudoval nejvýkonnější urychlovač svého druhu na světě – synchrofázotron, urychlovač protonů. Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně, organizaci, která se proslavila syntézou supertěžkých prvků, dnes vede jaderný fyzik Viktor A. Matvějev.

Řada lidí v Česku i západní Evropě zná evropské středisko jaderného výzkumu CERN. Jen málo z nich ale ví o existenci podobného ústavu v Dubně u Moskvy, který byl založený ve stejné době, v roce 1956. Tehdy tam Sovětský svaz vybudoval nejvýkonnější urychlovač svého druhu na světě – synchrofázotron, urychlovač protonů. Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně, organizaci, která se proslavila syntézou supertěžkých prvků, dnes vede jaderný fyzik Viktor A. Matvějev.