Podmínky financování grantů

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů českých výzkumných institucí s laboratořemi Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) řešených v roce 2019 – Granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV (cílové financování).

Žádat o grant je možné na projekty týkající se výzkumných oblastí, které jsou obsaženy v Tematickém plánu výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV a musí se vztahovat k vědecko-výzkumným a vzdělávacím aktivitám SÚJV. Aktuální Tematický plán výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV lze nalézt

v ruské verzi na ptp_2018_(rus).pdf

a v anglické verzi ptp_2018_(eng).pdf

Finanční prostředky je možné využít na materiál, zařízení, služby, mezinárodní vědecko-technickou spolupráci, pro financování vzdělávacích programů a rovněž konferencí a sympozií.

Návrh projektu se podává v angličtině na přiloženém formuláři 02 formular_granty 2019.doc.

Návrhy projektů se doručují do 3. prosince 2019 v elektronické podobě (pdf) na adresu MŠMT (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a v kopii na adresu sekretariátu Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zástupci vědeckých pracovišť – členové Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV projednají návrhy a podají své stanovisko Výboru. Výbor posoudí a vydá doporučení MŠMT, které schválí rozdělení finančních prostředků jednotlivým projektům. Finanční prostředky jsou přidělovány z rozpočtu SÚJV a jejich konečné přidělení podléhá souhlasu ředitelství SÚJV.

Tematický plán výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV na rok 2019 je ke stažení na:

JINR_Topical_Plan_2019_(eng).pdf, případně JINR_Topical_Plan_2019_(rus).pdf

 

 

Podmínky financování projektů

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2019 – Projekty 3 + 3 2019.

Projekty se týkají výzkumných oblastí, které jsou obsaženy v Tematickém plánu výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV, který lze nalézt na ptp_2018_(rus).pdf v ruské a ptp_2018_(eng).pdf anglické verzi, a musí vyhovovat alespoň jednomu z následujících požadavků:

 • Projekt na vyšší úrovni či ve větším rozsahu než dosud přistupuje k úlohám řešeným v současné době v SÚJV; jde především o takové úlohy, jejichž řešení se účastní pracovníci z ČR.
 • Projekt řeší úlohu, která má vztah k činnosti SÚJV, v některé z členských zemí SÚJV.
 • Projekt řeší úlohu v nečlenské zemi SÚJV, na níž mají zájem SÚJV i domácí pracoviště.
 • Projekt rozvíjí infrastrukturu domácích pracovišť, která bude jednoznačně orientována na spolupráci s SÚJV.

  Návrhy projektů se podávají v anglickém jazyce na přiloženém formuláři "3plus3 2019".

  Vedoucí projektů schválených na více než 1 rok se začátkem řešení v roce 2017 nebo 2018 podávají zprávu o řešení projektu v roce 2018 s případným upřesněním pro rok 2019 na formuláři "3plus3 2018".

  Návrhy a zprávy o řešení projektů posuzuje „Komise 3 + 3“ složená z představitelů SÚJV a českých vědeckých pracovišť. Závěry Komise projednává Výbor, který vydává k projektům doporučení pro MŠMT, včetně návrhu na dobu trvání projektu a rozdělení finančních prostředků. Přitom se zohledňují kritéria:

 • významu projektu pro rozvoj spolupráce mezi ČR a SÚJV,
 • vědecké úrovně projektu.

  Finanční prostředky jsou přidělovány z rozpočtu SÚJV a jejich konečné přidělení podléhá souhlasu ředitelství SÚJV.

  Návrhy a zprávy o řešení projektů se doručují do 3. prosince 2018 v elektronické podobě (pdf) na MŠMT (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a v kopii na sekretariát Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

  Tematický plán výzkumu a mezinárodní spolupráce SÚJV na rok 2019 je ke stažení na JINR_Topical_Plan_2019_(eng).pdf, případně JINR_Topical_Plan_2019_(rus).pdf. Jedná se o zatím neschválený návrh, ale nepředpokládají se v něm velké změny.