Dne 28. prosince náhle zemřel vynikající vědec, vedoucí pracovník Vědecko-experimentálního oddělení jaderné spektroskopie a jaderné chemie Laboratoře jaderných problémů SÚJV, odborník světové úrovně v oblasti neurychlovačové neutrinové fyziky Viktor Borisovič Brudanin.
Dlouhá a plodná etapa vědecké činnosti Viktora Brudanina v 80. letech byly svázána s přípravou a realizací projektu NEUTRINO. Již v té době se projevil jako zralý specialista v oblasti jaderné spektroskopie.
Od roku 1991 vedl Viktor Borisovič výzkum v oblasti neurychlovačové neutrinové fyziky, astrofyziky a fundamentálních interakcích v jádrech při nízkých energiích. Podařilo se mu vytvořit práceschopný tým, dokázal pro věc zaujmout mládež a jeho entuziasmus, zkušenosti a vědomosti otevřely pro řadu kolegů včetně českých pracovníků SÚJV širokou oblast základního i aplikovaného výzkumu.
V letech 1995–2005 působil Viktor Brudanin ve funkci zástupce ředitele LJAP pro fyziku nízkých energií. Pod jeho vedením se rodily dodnes běžící experimenty v oblasti výzkumu procesů dvojitého beta rozpadu představující špičku současné vědy – TGV, NEMO, GERDA. Získané základní výsledky byly zveřejněny v Review of Particle Properties a dodnes patří k nejlepším. Od roku 2005 byly za účasti Viktora Borisoviče spuštěny experimenty s reaktorovými antineutriny: GEMMA (měření magnetického momentu antineutrin), DANSS (zkoumání procesů uvnitř reaktoru), nuGeN (řešení ambiciózního úkolu – registrace koherentního rozptylu neutrin na atomových jádrech). V poslední době soustředil své hlavní úsilí na realizaci projektu vytvoření neutrinového teleskopu nové generace BAIKAL-GVD. Všechny projekty vedené Viktorem Borisovičem patřily k prioritním projektům SÚJV.
Čeští pracovníci v SÚJV vyjadřují hlubokou soustrast příbuzným Viktora Borisoviče a jeho blízkým spolupracovníkům.