Dne 14. října oslavil 75. narozeniny zástupce ředitele Spojeného ústavu jaderných výzkumů Richard Lednický.

Foto Jelena PuzyninováV SÚJV nastoupil Richard Lednický již před více než padesáti lety, poté, co v roce 1969 absolvoval pražskou Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity. Od roku 2006 působí jako zástupce ředitele Ústavu a je také členem jeho Vědecko-technické rady.

Lednický je považován za jednoho ze zakladatelů korelační femtoskopie a předního světového odborníka v této oblasti. Předmětem jeho výzkumu jsou metody výzkumu časoprostorových charakteristik kvantitativního vzniku hadronů v hadronových a jaderných procesech na základě měření impulzních a spinových korelací ekvivalentních i neekvivalentních částic.

Lednický, promovaný fyzik DrSc. dr. h. c., je autorem více než 600 vědeckých publikací a laureát tří vědeckých cen SÚJV. Působí jako vedoucí skupiny českých odborníků kolaborace DIRAC v CERNu a je členem vědecko-technických rad Laboratoře fyziky vysokých energií, členem koordinačního výboru vznikajícího urychlovačového centra NICA a aktivním organizátorem mnohých vědeckých konferencí a setkání.

V rámci projektu STAR dosáhl osobně i jako řídící pracovník řady vynikajících výsledků, které si získaly světový ohlas.

V letech 2001–2004 působil R. Lednický jako zástupce ředitele Laboratoře částicové fyziky SÚJV, v letech 2005 a 2007–2008 byl jejím ředitelem. Od roku 2006 jako zástupce ředitele SÚJV zodpovídá za vědeckou politiku Ústavu v oblasti vysokých energií. V letech 2017–2020 byl R. Lednický pověřen řízením megaprojektu NICA. Je spoluautorem strategického plánu rozvoje SÚJV a současného sedmiletého plánu rozvoje SÚJV na léta 2017–2023. R. Lednický také řadu let vede komisi pro modernizaci obecné, sociální a inženýrské infrastruktury a ústřední nákupní komisi SÚJV.