Na stránkách MŠMT byly zveřejněny výzvy pro podávání žádostí na Granty zplnomocněného představitele a Projekty 3+3 v rámci spolupráce s SÚJV.

Bližší informaci naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/titulni-stranka-vyzkum-a-vyvoj-aktuality-vyzva-k-podavani

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-zadosti-na-projekty-resene-ve-spolupraci-s-1