Velvyslanec České republiky v Rusku Vítězslav Pivoňka navštívil  24. 3. 2021 mezinárodní Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně nedaleko Moskvy, který tento týden oslaví 65 let své existence. Delegace českých diplomatů se setkala s nedávno jmenovaným novým ředitelem ústavu akademikem Grigorijem Trubnikovem i s českými pracovníky, kteří v tomto mezinárodním výzkumném centru dlouhodobě působí. Velvyslanec se zúčastnil také slavnostního předání rekonstruovaného hotelu Dubna, kterou pro SÚJV provedla česká stavební firma ASARKO s.r.o.

Spojený ústav jaderných výzkumů je mezinárodní organizací působící na území Ruské federace, jejímiž členy je 18 evropských a asijských zemí. Ústav aktivně spolupracuje s mezinárodními organizacemi CERN, CLAF či UNESCO a působí v něm i řada významných vědců z Evropské unie a USA.

K rozvoji a vědeckým výsledkům SÚJV již více než půl století stabilně přispívají špičkoví čeští vědci zaměření na jadernou fyziku a další související oblasti. Do ústavu jich každoročně přijíždí kolem stovky. Čeští vědci se v SÚJV podíleli mimo jiné na určování tzv. supertěžkých prvků, z nichž deset se během posledních let podařilo syntetizovat právě v SÚJV.

„Spojený ústav jaderných výzkumů oslaví 26. března 65 let své existence a my jsme hrdí na to, že Československo bylo v roce 1956 jednou z jeho zakládajících zemí. Přejeme mu do příštích let hodně úspěchů! Toto mezinárodní výzkumné centrum představuje unikátní projekt vědecké spolupráce, který za dobu své existence pomohl připravit celou řadu význačných českých odborníků v oblasti částicové fyziky. Na základě těchto zkušeností bychom chtěli i do budoucna soustředit aktivity České republiky v rámci SÚJV  na programy pro studenty a mladé vědce a prohlubovat spolupráci mezi českými univerzitami, SÚJV a vědeckými pracovišti ostatních členských států.

Důležitou roli v rámci českého členství v SÚJV bezesporu hraje i možnost účasti českých firem v programech spojených s modernizací a rozšiřováním jeho výzkumné základny. S velkou radostí mohu konstatovat, že si české firmy za dobu svého působení v Dubně získaly dobrou pověst a jsou připravené v nastavené spolupráci pokračovat," prohlásil těsně během návštěvy ústavu velvyslanec Vítězslav Pivoňka.

V březnu tohoto roku byl na jezeře Bajkal slavnostně spuštěn hlubokovodní neutrinový teleskop Baikal-GVD, na jehož vytvoření se podílela také řada českých či slovenských vědců. Jedná se o největší zařízení tohoto typu na severní polokouli a pro Spojený ústav jaderných výzkumů i světovou vědu je to událost zásadního významu. Unikátní neutrinový teleskop Bajkal-GVD pomůže zaznamenávat zdroje neutrin ultra vysokých energií, zkoumat evoluce galaxií a Vesmíru a je také příspěvkem k naplnění globálního úkolu – vytvoření světové neutrinové sítě. Více zde.

 „Členství ČR v SÚJV poskytuje přístup k unikátním experimentálním zařízením a je klíčové pro českou jadernou fyziku. Partnerství SÚJV s jinými významnými světovými centry navíc umožňuje našim vědcům a studentům přístup i k jejich zařízením,“ komentuje přínos české účasti na práci ústavu prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Česká republika má možnost do ústavu ročně vyslat přibližně 15 doktorandů a diplomantů. Jejich studijní programy, během nichž mají možnost získat cenný vědecký materiál, jsou koordinovány českými vysokými školami. Od roku 2001 jsou v SÚJV každoročně pořádány také mezinárodní studentské praxe a školy, jichž se aktivně účastní studenti téměř ze všech vysokých škol ČR. Vzhledem k pandemické situaci jsou kurzy od minulého roku dostupné také distančně pod názvem JINR INTEREST, více zde.

SÚJV je také významnou příležitostí pro naše high-tech firmy, které pro pracoviště ústavu dodávají technologicky náročná zařízení, i pro české stavaře a dodavatele služeb, kteří se aktivně podílejí na budování zázemí tohoto mezinárodního vědeckého kampusu v Dubně.

Jednou z nich je právě firma ASARKO s.r.o., která pro SÚJV v letošním roce dokončila rekonstrukci největšího hotelu dubněnského areálu. Zakázka ve výši jedenácti milionů amerických dolarů představovala kompletní opravu fasády a zateplení budovy hotelu i rekonstrukci všech jeho ubytovacích kapacit.    

„Naše firma si velmi váží navázané obchodní spolupráce, která se vyvíjí na velmi vysoké profesionální úrovni a ve velmi přátelské atmosféře. Svědčí o tom nejen množství uzavřených kontraktů, ale také navázání mnoha osobních přátelství. Naše zvláštní poděkování patří  nepochybně bývalému generálnímu řediteli SÚJV akademiku Viktoru Matvejevovi i jeho nástupci akademiku Grigoriji Trubnikovovi a jeho spolupracovníkům, ale také Velvyslanectví ČR v Ruské federaci a Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV,“ zhodnotil dosavadní spolupráci generální ředitel firmy ASARKO Ing. Jiří Hranáč.

Historie Spojeného ústavu jaderných výzkumů sahá do poválečného období. Již v letech 1947–1949  vybudovala skupina sovětských fyziků v čele s Igorem Kurčatovem na březích Volhy urychlovač nabitých částic (tzv. synchrocyklotron), který se stal symbolem budoucího ústavu. Ten byl ale založen až v roce 1956, jako „odpověď“ východního bloku na vznik Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Tehdejší komunistické Československo bylo jedním z jeho 12 východoevropských zakládajících členů a vždy v něm mělo významné postavení. Ve vedení ústavu působila řada významných československých vědců, mj. prof. V. Votruba, prof. I. Úlehla, prof. Č. Šimáně, dr. M. Gmitro a další.

V roce 1992 v souvislosti s demokratickými změnami ve východním bloku prošel Spojený ústav jaderných výzkumů reformou a získal nový statut nezávislé mezinárodní evropské organizace působící na území Ruské federace. Ústav zaměstnává přibližně 5500 pracovníků, z nichž je asi 1200 vědců a 1000 doktorandů. Zplnomocněným představitelem vlády České republiky v SÚJV je vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy RNDr. Marek Vyšinka, Ph.D.
Ve Vědecké radě SÚJV jsou našimi zástupci prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. a Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. Členem Finančního výboru SÚJV je Ing. Mgr. František Rod z Ministerstva financí ČR.

Výbor pro spolupráci České republiky se Spojeným ústavem jaderných výzkumů je odborným poradním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, gestora členství ČR v SÚJV.

Více o účasti ČR v SÚJV najdete na českých webových stránkách ústavu:

 

Kontakt pro média:

Jan Machonin

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GSM: +7 916 032 7495 (dostupný též v Telegramu)

 

Kontakt v ČR:

Sekretariát Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV  

tel.: +420 266 177 235 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ÚJF AV ČR, v. v. i. 

Na Truhlářce 39/64 
180 00 Praha 8