V Univerzitním centru SÚJV byla odstartována první vlna online kurzů INTEREST, která v době trvající pandemie umožňuje mladým zájemcům o vědu z celého světa podílet se na projektech ústavních laboratoří.

Programu se účastní 24 studentů z České republiky, Polska, Rumunska, Ruska, Kuby, Egypta, Francie, Indie a Uzbekistánu.

Během následujících týdnů budou v oline režimu pracovat nad projekty navrženými spolupracovníky laboratořemi LTF, LFVE, LJAR, LNF, LIT a LJAP.

Již v říju proběhla seznamovací videokonference, během které se účastníci programu INTEREST setkali s jeho organizačním týmem. Studenty přivítal ředitel Univerzitního centra SÚJV Stanislav Pakuljak, který přednesl přednášku o základním směrech činnosti jednotlivých laboratoří SÚJV a také o možnostech, které ústav nabízí studentům a mladým odborníkům.

Také plánované následující vlny online kurzů INTEREST budou přístupné pro zájemce z České republiky. Více inoformací o samotném programu i o tom, jak se na online kurzy zapsat, naleznete na webových stránkách programu INTEREST.