Mezinárodním kolektivem fyziků byly v časopise Nature představeny výsledky experimentů s neutrinovými svazky, které se uskutečňovaly v letech 2009–2018 v Japonsku. Na základě analýzy dat získaných v rámci mezinárodní spolupráce T2K, k níž částečně přispěli i fyzici z LJAP SÚJV, byl vysloven předpoklad, že se podařilo zaregistrovat značně silné narušení CP symetrie (neboli kombinované parity) v neutrinových oscilacích. Pokud bude tento závěr potvrzen, může otevřít cestu k lepšímu chápání naprosté dominance hmoty nad antihmotou v současném Vesmíru.

Nezachování kombinované parity v procesech s účastí kvarků bylo pozorováno již v roce 1964[1], třebaže šlo jen o nepatrné efekty. CP symetrie musí být stejně tak narušována i v leptonových procesech, nicméně nic takového se doposud nepodařilo zaznamenat v žádném experimentu. Pokud by se to podařilo a míra efektu by byla významná, byl by takový výsledek reálným potvrzením klasického modelu leptogeneze, který byl v roce 1986 poprvé popsán v průkopnickém článku dvou japonských fyziků[2].

Z článku zveřejněného v časopise Nature vyplývá, že kolektiv jeho autorů v tomto směru dosáhl určitého úspěchu, třebaže zdaleka ne definitivního. Jejich závěr se zakládá na výsledcích dlouhodobého experimentu, který byl nazván T2K a věnuje se pozorování neutrinových oscilací. Jako zdroj neutrin pro něj slouží centrum urychlování protonů J-PARC (Japan Accelerator Research Complex) nacházející se ve vesnici Tōkai v prefektuře Ibaraki na ostrově Honšú. 

Svazky s převládajícím obsahem neutrin nebo antineutrin jsou detekovány zařízením Super-Kamiokande v podzemní laboratoři Kamioka, která se nachází v kilometrové hloubce pod horou Ikeno 295 km západně od Tōkai. Jedná se o kontejner s 50 000 tun superčisté vody, v němž je instalováno 13 000 optických modulů.     

 

[1]Christenson, J. H., Cronin, J. W., Fitch, V. L. & Turlay, R. Evidence for the 2π decay of the 𝐾02K20 meson. Phys. Rev. Lett. 13, 138–140 (1964).

[2]Fukugita, M. & Yanagida, T. Baryogenesis without grand unification. Phys. Lett. B 174, 45–47 (1986).