Od 11. do 27. ledna 2021 je možné podat žádost o účast ve 3. kole programu INTEREST JINR (INTErnational REmote Student Training).

Online kurzy INTEREST organizované Univerzitním centrem SÚJV umožňují v době trvající pandemie mladým zájemcům o vědu z celého světa podílet se na projektech ústavních laboratoří.

Programu se doposud účastnili studenti z České republiky, Polska, Rumunska, Ruska, Kuby, Egypta, Francie, Indie a Uzbekistánu.

V rámci kurzů účastníci pracují na projektech navržených spolupracovníky laboratoří LTF, LFVE, LJAR, LNF, LIT a LJAP.

Více inoformací o samotném programu i o tom, jak se na online kurzy zapsat, naleznete na webových stránkách programu INTEREST.