V rámci spolupráce Dubna-Praha-Bratislava-Erlangen proběhne 14. prosince 2020 v 15.30 moskevského času online seminář Teorie jádra. Konferenci v Zoomu pořádá Laboratoř teoretické fyziky N.N. Bogulojubova.

Tématem semináře jsou poslední výsledky popisu jaderné dynamiky, jejichž autory jsou členové týmu spolupráce Dubna-Praha-Bratislava-Erlangen V. O. Něstěrenko, J. Kvasil, A. Repko, P. G. Reinhard. Referát přednese V. O. Něstěrenko.

Více informace zde