Dne 23. listopadu proběhlo pravidelné zasedání Výboru zplnomocněných představitelů vlád členských států SÚJV. Podstatným výsledkem jednání Výboru je zvolení akademika Grigorije Trubnikova ředitelem SÚJV. Do své nové funkce nastoupí od 1. ledna 2021. Z rozhodnutí Výboru byla také zřízena funkce vědeckého vedoucího SÚJV, kterou zaujme akademik Viktor Matvejev.