Nehledě na pandemii nemoci Covid-19 pokračovalo v minulém roce v Technologickém Institutu Karlsruhe (KIT) dlouhodobé měření spektra beta tritia v rámci experimentu KATRIN, na kterém se významně podílí pracovníci z ÚJF AV ČR a SÚJV Dubna. Jeho cílem je prozkoumat modelově nezávislým způsobem klidovou hmotnost neutrina s dosud nedosaženou citlivostí 0,2 eV. 

V minulém roce se ÚJF AV ČR podařilo obsadit všechny dohodnuté směny v řídícím středisku KATRIN. Měření probíhala celkem 193 dní, z nichž 48 dní bylo věnováno ověřování a kalibraci aparatury pomocí radioaktivního plynného zdroje monoenergetických elektronů 83mKr, který vyvinuli v ÚJF AV ČR. Jeho mateřský izotop 83Rb byl vyroben ozářením na cyklotronu Centra urychlovačů a jaderných analytických metod (CANAM) ÚJF.