Konference aplikované jaderné fyziky ANPC (Applied Nuclear Physics Conference), která byla  vzhledem ke koronavirové epidemii přesunuta na 12.–17. září 2021, zahájila příjem abstraktů příspěvků. Jejich uzávěrka bude 30. dubna 2021. ANPC rovněž vydala první letošní číslo svého e-newsletteru, který obsahuje mj. program konference a potvrzený seznam plenárních i zvaných řečníků.

Konference ANPC proběhne v prostorách Fakulty architektury ČVUT v pražských Dejvicích. Jejím pořadatelem je sekce jaderné fyziky (NPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS), hlavním organizátorem letošního pražského ročníku je Ústav jaderné fyziky AV ČR.