Ředitel SÚJV V. Matvejev v nařízení z 12. 6. mj. oznamuje, že od pondělí 15. června se pro pracovníky SÚJV včetně těch, kteří doposud pracovali v distančním režimu, obnovuje běžný pracovní režim. Plné znění nařízení upravující chod Ústavu do konce července je k nahlédnutí níže.