Čtyřicátý ročník mezinárodní konference o fyzice vysokých energií ICHEP 2020 se bude vzhledem k současné koronavirové krizi letos v Praze konat pouze virtuálně. Proběhne v online podobě od 28. července do 6. srpna 2020. „Naživo“ se ICHEP v Praze sejde až v roce 2024.

ICHEP je největší světovou konferencí o částicové fyzice a pražští organizátoři na ní počítají s účastní 1200 vědců z celého světa. Program konference byl navržen tak, aby pokrýval všechny nejnovější výsledky a nejžhavější témata, týkající se fyziky částic a astrofyziky. Od 28. do 31. července poběží paralelní sekce, o víkendu 1.–2. srpna bude volno a od 3. do 6. srpna přijde na řadu plenární program. 

Konferenci ICHEP pořádá IUPAP C11 (Mezinárodní unie čisté a aplikované fyziky, Komise pro částice a pole) ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK), Ústavem jaderné fyziky AV ČR (ÚJF), Fyzikálním ústavem AV ČR (FZÚ), Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT), Univerzitou Palackého v Olomouci (UP), Technickou univerzitou v Liberci (TU) a Západočeskou univerzitou v Plzni (ZU).

Česká republika byla vybrána za organizátora konference ICHEP i v roce 2024 a za čtyři roky tak bude moci odborníky na částicovou fyziku v Praze přivítat také naživo.

 

Podrobnosti o ICHEP 2020 naleznete v angličtině na webových stránkách ICHEP 2020.