Již 18. ročník Ceny Václava Votruby letos vypisuje Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku.

Na fotografii zleva napravo: V.P. Dželepov, D.I. Blochincev, J.D. Cockroft, V. Votruba. Cena za nejlepší dizertační práci v oboru teoretické fyziky, obhájenou v předchozích třech školních letech, je udělována každoročně u příležitosti výročí narození profesora V. Votruby, zakladatele moderní české teoretické fyziky. Je spojena s finanční odměnou formou jednorázového stipendia ve výši 50 tisíc Kč (před zdaněním), které sponzoruje FJFI ČVUT v Praze.

Letošní cena bude udělena 19. prosince 2020, věk soutěžících v okamžiku přihlášky přitom nesmí dosáhnout 31 let. Uzávěrka soutěže je 30. září 2020, dizertaci je nutno zaslat v papírové i elektronické podobě. Podrobnější informace naleznete na stránkách Dopplerova ústavu a v přiloženém plakátu.

Na fotografii zleva napravo: ředitel SÚJV D.I. Blochincev, V. Votruba, D. Danyš (Polsko) a anglický fyzik prof. J.D. Cockroft.
Profesor Václav Votruba (19.12. 1909 – 11.9. 1990) byl československý fyzik a akademik ČSAV. V 50. letech působil ve funkci zástupce ředitele SÚJV Dubna. Ve své vědecké práci navazoval na školu významných fyziků Wolfganga Pauliho a Gregora Wentzela. Byl zakladatelem výzkumu teorie elementárních částic v Československu a také prvním českým vědcem, který se zabýval kvantovou fyzikou. Svými současníky byl přezdíván „učitel českých fyziků“.

Jako zplnomocněný představitel československé vlády podepsal 26.března 1956 dohodu o založení Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně. Post zástupce ředitele SÚJV zastával v letech 1956–1959. V roce 1957, během návštěvy československého prezidenta Antonína Zápotockého v SÚJV, Václav Votruba prezidenta osobně požádal o propuštění profesora Miloše Lokajíčka (1923–2019), českého fyzika, který byl v procesech s katolickou inteligencí odsouzen na sedm let vězení. Prof. Lokajíček byl osvobozen v roce 1957 a v letech 1968–69 potom pracoval v SÚJV.

V letech 1959–1975 vedl prof. Votruba katedru fyziky Matematicko-fyzikální fakulty a Jaderné centrum při Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1968 byl jmenován řádným členem ČSAV.