Členství v SÚJV umožňuje českým vědcům zapojovat se do výzkumu v oblasti jaderné fyziky a souvisejících oborech s využitím jedinečného experimentálního zařízení SÚJV. Vedle dlouhodobých zaměstnaneckých pobytů umožňuje členství v SÚJV rovněž krátkodobé pracovní pobyty výzkumných pracovníků z ČR a studijní pobyty studentů doktorského i magisterského stupně studia. K tomuto zaměstnání či přijetí na studijní pobyt v SÚJV je třeba souhlasu členské země SÚJV a daný zaměstnanec se pak stává tzv. „vyslaným“ zaměstnancem.

Vysílání zaměstnanců z ČR do SÚJV se řídí „Zásadami pro vysílání pracovníků z ČR na dlouhodobé pobyty do Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV)“, jejichž platné znění je k dispozici pdf icon zde (1,09 MB).

Žádosti o vyslání se předkládají na předepsaném word icon formuláři (22,63 KB) vždy k 31. lednu, 30. červnu a 30. září daného kalendářního roku vždy tak, aby plánované datum zahájení či prodloužení pobytu bylo nejméně tři měsíce po tomto datu. Po ukončení pobytu (resp. jednou ročně v případě víceletých pobytů) je nutné odevzdat word icon Zprávu o pracovním pobytu SÚJV (17,35 KB).

Žádosti o vyslání a prodloužení pobytů v SÚJV se zasílají v elektronické podobě (sken) RNDr. Marku Vyšinkovi, Ph.D. z odboru výzkumu a vývoje MŠMT, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a v kopii na adresu sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV Dubna

sekretariát
ÚJF AV ČR
Oddělení dozimetrie záření
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha
Česká republika
Tel./fax: +420 266 177 235
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.