Jan Forejtník (VUT v Brně) o mezinárodní studentské praxi 2019 ve Fljorovově laboratoři jaderných reakcí Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně...