O své zkušenosti z online kurzu JINR INTEREST se s námi podělil jeden z jeho prvních českých absolventů – Filippos Georgiadis z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Již čtvrtým rokem studuji experimentální fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, kde jsem letos také započal magisterské studium v oboru nanotechnologie. V rámci studia se mi na podzim minulého roku naskytla příležitost absolvovat online kurz JINR INTEREST pořádaný SÚJV, který umožňuje studentům z celého světa podílet se na projektech tohoto mezinárodního ústavu. O možnosti účastnit se projektu jsem se nejprve dozvěděl od vedoucího své bakalářské a nyní už diplomové práce. Bylo mi vylíčeno, že tento online projekt proběhne ve stejném duchu jako letní škola, kterou SÚJV pořádá každoročně (s výjimkou loňského roku). Jako studenti, kteří rádi vyjíždí na stáže prostřednictvím Erasmu nebo jiných zahraničních projektů a ke kterým se samozřejmě řadím, jsme kvůli koronavirové pandemii utrpěli velkou újmu. Když se v důsledku pandemie naskytla možnost zúčastnit se tak zajímavého online programu, nemohl jsem samozřejmě odolat.

Jak jste se o online kurzech INTEREST dozvěděl? Měl jste v té době představu, co je SÚJV?

O online kurzu JINR INTEREST jsem se dozvěděl od doc. RNDr. Jiřího Pechouška, Ph.D., se kterým jsem od prvního ročníku spolupracoval nejprve na bakalářské, a poté i na diplomové práci. Ten o mém nadšení pro věc dobře věděl. Už v průběhu bakalářského studia jsem měl možnost SÚJV dvakrát navštívit a blíže se s Ústavem seznámit. První návštěva byla pro mě velice inspirující a už tehdy jsem tušil, že to může být pro můj budoucí profesní život velmi přínosné. Na konci října 2018 se v SŮJV konal den otevřených dveří spojený s představením urychlovačového komplexu NICA – „mega science“ projektu, který by měl být brzy uvedený do provozu.

Nakolik náročný byl konkurz, na základě, kterého jste byl do kurzu přijat? V jakém jazyce probíhal? A jaká jazyková znalost je potřeba pro absolvování kurzů?

Vzhledem k tomu, že jsem byl účastníkem první vlny projektu a o kurzy ještě nebyl tak velký zájem, dá se říci, že konkurz byl přívětivější než v dalších vlnách. Samozřejmě jsem zaslal potřebné podklady, které zahrnovaly i mé zkušenosti z dvou předchozích cest do SÚJV, ale také motivační dopis a odbornou práci, kterou byla má bakalářská práce. Problémy s jazykovou bariérou jsem nepocítil – jak nám všichni odjakživa říkali, matematika a fyzika je jazyk univerzální a když se člověk o tuto oblast zajímá a má v ní potřebné znalosti, tak opravdu stačí základní znalost angličtiny – musí se během kurzu domluvit a napsat report. V dnešní době informačních technologií, která nám umožňuje využívat různých druhů překladačů, je daleko snadnější orientovat se v cizím jazyce a díky tomu se také účastnit podobných kurzů a projektů.

Mohl byste kurzy stručně popsat?

Kurzy byly strukturované tematicky. Při online registraci do JINR Interest jsem měl na výběr z několika témat. Každé téma mělo svého supervisora přímo z SÚJV. Než se začalo pracovat na vybraných tématech, měli jsme úvodní online konferenci skrze platformu zoom, kde nás kolegové seznámili s Dubnou a s Ústavem. Rozdělili nás do skupinek podle témat a následujících pět týdnů jsme se společně se  supervisorem naší skupinky virtuálně setkávali. Program výuky byl časově náročný a nebylo jednoduché skloubit ho se školou. Navíc jsem musel věnovat spoustu času tomu, abych se naučil pracovat v programu Origin, jehož znalost je pro absolvování kurzů nezbytná. V průběhu pěti týdnů jsme dostávali od našeho supervisora pokyny a úkoly, které jsme měli plnit. Dostávali jsme také podkladovou literaturu, která nám měla v řešení úkolů pomoci. K úspěšnému dokončení kurzu bylo zapotřebí v určitém termínu odevzdat report, který měl obsahovat teoretický i praktický výstup. Možná vás překvapí, jak jsme mohli absolvovat praktickou část v době pandemie. Tato část spočívala ve zpracování surových dat z hmotnostního analyzátoru supertěžkých prvků MASHA, která nám byla zaslána a na kterých jsme pozorovali rozpadové řady konkrétních reakcí. Psaní reportu v angličtině může kdekoho odradit, ale supervisor vám jej zkontroluje a okomentuje, co je třeba opravit. A pokud je vše v pořádku, po dalších úpravách vám jej uzná a ten nejtěžší úkol je za vámi. Psaní reportu v angličtině může být samozřejmě také jedním z hlavních důvodů, proč se někdo do kurzu nepřihlásí. Může to být také strach z toho, že jeho znalosti nejsou dostatečné na to, aby to vůbec zvládl. Sám mohu říct, že jsem měl stejné obavy, ale i přesto jsem se rozhodl svému strachu čelit. Na kurz jsem se zapsal a úspěšně jej absolvoval. Čekala mě odměna v podobě certifikátu, který mi otevřel další možnosti, jak v mém studijním, tak i v profesním životě.

Jak byste zhodnotil práci pedagogů a atmosféru kurzů?

Vzhledem k tomu, že se tento kurz konal úplně poprvé, hodnotím výkon organizátorů jako velice nadprůměrný. Atmosféra i komunikace všech zúčastněných – studentů i pedagogů – byla naprosto skvělá.


Mohl byste shrnout, co Vám kurzy daly? Pokud vím, přispěly k Vašemu rozhodnutí absolvovat v SÚJV půlroční stáž a pracovat tu na diplomové práci?

Rozhodně jsem se na kurzu dozvěděl více o experimentálním zařízení MASHA (Mass Analyzer of Super Heavy Atoms), prohloubil jsem svou znalost angličtiny a také získal do života nového kamaráda z Egypta. Společně se všemi zúčastněnými jsme založili skupinu na WhatsApp abychom i po skončení kurzu zůstali v kontaktu. Co se týká mé budoucí půlroční stáže, byl jsem vnitřně rozhodnutý, že svou diplomovou práci chci psát v SÚJV. Ale k definitivnímu rozhodnutí jsem dospěl až ve chvíli, kdy se z mých myšlenek začaly stávat činy. Ve zkratce se dá říct, že mě tento kurz postrčil tím správným směrem a věci se daly do pohybu.

Jaké kroky podnikáte, abyste zde mohl stáž absolvovat?

Největší podíl na celém zařizování má Jiří Pechoušek, který s SÚJV udržuje stálý kontakt. Nezbytnou součástí celého tohoto procesu je byrokracie, jako všude jinde. Člověk se jí nikdy nevyhne, obzvláště u něčeho tak podstatného. Jsou zde potřeba dokumenty jako profesní životopis, seznam doposud dosažených výsledků, motivační dopis, dotazník pro SÚJV a také seznam publikací.