Ve dnech 29. 6. – 5. 7. 2019 absolvovalo celkem 17 studentek a studentů, kteří zvítězili v krajských kolech a v kole celostátním kategorie A Fyzikální olympiády Vědeckou školu SÚJV pro vítěze fyzikálních olympiád středních škol ČR.

Mezi účastníky byli také 3 studenti, kteří následně úspěšně reprezentovali Českou republiku na 50. mezinárodní fyzikální olympiádě v Tel Avivu: Viktor Fukala, Jindřich Jelínek a Michal Jireš. 
Doprovázející učitelé a studenti společně s ředitelem ÚTEF ČVUT doc. Ing. Ivanem Šteklem, CSc. a organizátorem fyzikálních olympiád RNDr. Vladimírem Víchou absolvovali komentované prohlídky jednotlivých laboratoří. Zde se mohli seznámit prakticky s hlavními projekty SÚJV (NICA, Baikal-GVD, KATRIN, DANSS, SHE Factory). Byla pro ně připravena zajímavá přednáška o neutrinových projektech Laboratoře jaderných problémů včetně prohlídky optických modulů využívaných v rámci projektu Baikal-GVD. Blíže se seznámili s výzkumnými projekty Laboratoře neutronové fyziky, navštívili experimentální laboratoř reaktoru IBR-2, pracoviště Laboratoře radiační biologie a Laboratoř informačních technologií. V Laboratoři jaderných reakcí si prohlédli cyklotron IC-100 a skenovací elektronový mikroskop. V Laboratoři vysokých energií čeští olympionici navštívili synchrofázotron a pracoviště pro výrobu a testování supravodivých magnetů. Podstatnou součástí programu byly praktické kurzy, které pro ně ve studentských laboratořích připravilo Univerzitní centrum. 
Za jeden z největších zážitků studenti i učitelé považují setkání s profesorem Jurijem Oganesjanem, po němž je nazván zatím nejtěžší 118. prvek Mendělejevovy tabulky prvků. Pan profesor přišel studenty osobně pozdravit a pohovořit s nimi o produkci supertěžkých prvků, kterou studenti dosud znali jen ze studijního textu. V závěru setkání pak studenti překvapili pana profesora milým dárkem - věnovali mu letošní studijní text k fyzikální olymnpiádě s podpisy všech účastníků. 
Ve zbývajícím čase si prohlédli Dubnu a navštívili ruské hlavní město Moskvu. 
Vladimír Vícha poznamenává: „Ve skupině účastníků byli nejtalentovanější studenti fyziky aktuálního ročníku. Svědčí o tom i skutečnost, že ti z nich, kteří již odmaturovali, nastupují na renomované technické vysoké školy v ČR a dva účastníci dokonce na prestižní zahraniční Univerzitu Cambridge.“