Dozimetrie, mikrodozimetrie, radiobiologie a metrologie v hadronových svazcích pro radioterapii

Pracovníci Oddělení dozimetrie záření UJF AV ČR se dlouhodobě podílí na dozimetrii ve svazcích vysokoenergetických nabitých částic lékařsko- fyzikálního centra Laboratoře jaderných problémů SÚJV. Studie se zaměřují na rozvoj nových technik léčby nádorů ozařováním nabitými částice- mi a metodik pro stanovení ozáření vysokoenergetickými částicemi na palubách letadel a kosmických lodí.

Pro absolutní stanovení dávky jsou používány ionizační komory, pro diagnostiku a pro l svazku termoluminiscenční a aktivační detektory. Detektory stop v pevné fázi slouží pro stanovení mikrodozimetrických charakteristik svazků nabitých částic. Spolupráce umožnila mimo jiné vývoj metodiky pro využití těchto detektorů jako spektrometry lineárního přenosu energie záření.

Dozimetrická měření jsou doprovázena radiobiologickými experimenty ve svazcích vysokoenergetických protonů (s Laboratoří radiační biologie SÚJV), dále probíhají stanovení dozimetrických a mikrodozimetrických charakteristik svazků uhlíku na Nuklotronu Laboratoře fyziky vysokých energií. Jedním z významných dosažených výsledků je distribuce dávek ve svazcích protonů a jejich blízkém okolí, které jsou důležité pro odhady rizik nežádoucího poškození zdravé tkáně při protonové terapii.