Studium vlastností neutrin ve dvojitém beta rozpadu

Spolupráce ÚTEF ČVUT a Laboratoře jaderných problémů SÚJV se soustřeďuje na měření povahy a hmotnosti neutrina ve 3 dlouhodobých ex- perimentech: TGV, NEMO 3 a SuperNEMO. Část experimentů je umístěna v laboratoři LSM (Francie).

Experimenty NEMO 3 a SuperNEMO se zaměřují na studium povahy a hmotnosti elektronových neutrin, které nelze získat z experimentů se solárními, atmosferickými či reaktorovými neutriny (např. KamLAND a SNO). Problém určení hmotnosti neutrina může být vyřešen v experimentálním studiu beta rozpadu a problém určení povahy neutrina (Dirakovská či Majoranovská částice) v bezneutrinovém dvojitém rozpadu beta. Důležité je také měření procesu 2νββ, zejména z hlediska vývoje teoretických modelů atomových jader. Experiment NEMO 3 byl kg na 100-200 kg (efektivní hmota neutrina 50-100 meV).