V SÚJV Dubna se klade velký důraz na výchovu mladých specialistů. Zajišťuje ji Univerzitní centrum SÚJV, které soustřeďuje studenty působící ve vědeckých oborech ústavu. ČR se na spolupráci s tímto centrem podílí především pořádáním každoročních krátkodobých a dlouhodobých praxí (cca 80 studentů z členských zemí, 20–25 z nich z ČR), letních škol (v SÚJV i v jednotlivých členských zemích SÚJV, např. mezinárodní škola neutrinové fyziky v Praze v roce 2017) či společných a recipročních programů na podporu mladých doktorandů a diplomantů fyzikálních, přírodovědných a technických oborů.

V roce 2010 byla podepsána Dohoda mezi vládním zmocněncem ČR a ředitelem SÚJV o podpoře studentů českých vysokých škol. Dohoda dává možnost vyslat do SÚJV až 15 doktorandů a diplomantů v rámci odborné části jejich studia, přičemž studijní část je zajišťována českými vysokými školami. Účelem pobytu je získat vědecký materiál pro vlastní obhajobu na domácím pracovišti. Pobyt je omezen na 3 roky pro doktorandy a na 2 roky pro diplomanty. Studenti dostávají speciální podporu formou platu a 12000 USD/rok na podporu výzkumu v SÚJV. Probíhá pravidelná kontrola dosažených výsledků odborné práce. Bližší informace je možné obdržet prostřednictvím sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV

 

Program specializované výchovy doktorandů a diplomantů

Program je založen na vzájemné dohodě ČR a SÚJV Dubna z roku 2010, která dává možnost současné výchovy až 16 studentů českých VŠ (řádně zapsaní doktorandi nebo diplomanté). V SÚJV studenti pracují v rámci společného výzkumu (vedoucí za ČR a za SÚJV) a získávají odborný materiál pro svoji práci. Obhajoba práce proběhne na domácím pracovišti v ČR. Délka pobytu je omezena maximálně na 4 roky pro doktorandy (standardní délka studia v ČR) a 2 roky pro diplomanty. Pobyt, včetně zvláštního příspěvku, je plně hrazen z rozpočtu SÚJV.

Termíny pro podání přihlášek nejsou stanoveny, jejich příjem probíhá kontinuálně. Bližší informace je možné získat prostřednictvím Sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV Dubna, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Letní praxe

Praxe se pravidelně účastní na 20-25 českých studentů především doktorandského či magisterského studia a v menším počtu i bakalářského studia se zájmem o jaderné obory. Studenti jsou z různých VŠ, např. ČVUT v Praze, MFF UK, VUT Brno, ZČU Plzeň, VŠB-TUO či UP Olomouc. Praxe probíhá během července a trvá obvykle 3-4 týdny. V průběhu pobytu studenti pracují ve skupinách po 2-5 studentech na konkrétních vědec- kých projektech podle svého zaměření.

Pobyt studentů (ubytování, doprava, diety podle předpisů SÚJV) je hra- zen z prostředků SÚJV v rámci společného grantu české strany a UC SÚJV. Termín pro podání přihlášek je zpravidla konec dubna. Přihlášky spolu s doporučením vedoucího pracoviště či školitele studenta je třeba je zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další informace jsou k dispozici zde.

 

Letní škola „Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine”

Škola je zaměřena na aplikace metod jaderné fyziky v medicíně a biologii, tj. v oblasti využití nejmodernějších metod fyziky mikrosvěta v biologii, medicíně, vědách o živé přírodě a o životním prostředí (např. pokročilé zobrazovací metody, radioterapie, radiobiologie). Škola se koná obvykle v červenci (doba trvání 2 týdny) jednou za dva roky. Celkem se jí účast- ní 80-100 studentů z různých zemí, kolem 20 studentů je pravidelně z ČR. Studenti mají možnost prezentace svých výsledků na konferenci a následně jako příspěvek ve sborníku vydávaném American Institute of Physics. V roce 2007 se škola konala v ČR (http://www.utef.cvut.cz/ 4SummerSchool/).

Pobyt studentů je plně hrazen z prostředků SÚJV v rámci společného grantu české strany a UC SÚJV. Termín pro podání přihlášek je zpravidla konec dubna. Přihlášky spolu s doporučením vedoucího pracoviště či školitele studenta je třeba je zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Evropská škola fyziky vysokých energií

Škola je každoročně pořádána ve spolupráci se Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN), zaměřuje se na doktorandy zabývající se experimentální fyzikou vysokých energií, kteří mají alespoň 1 rok zkušenosti s experimentálním výzkumem. Termíny pro podání přihlášek jsou obvykle v únoru, škola se odehrává v letních měsících. Bližší informace naleznete zde.