Jan Hladký, který v průběhu své činnosti v různých vědeckých centrech a na mezinárodních konferencích má při sobě vždy pero, tuš, malé vodové barvy a řezák na sklo.

Ve chvílích odpočinku pak kreslí, anebo vytváří objekty ze skleněných střepů, které vzbuzují obdiv i u jeho kolegů. Malou část jeho tvorby bychom zde rádi představili.