Ve dnech 16. a 17. dubna proběhl v Dubně Festival českého filmu v SÚJV. Jeho pořadateli byly Česká národní skupina SÚJV a Kulturní dům Mír SÚJV, v jehož prostorách se festival uskutečnil.

Promítnuta byla pohádka Anděl páně 2 a dvoudílné válečné drama Operace Silver A režiséra Jiřího Stracha. Ten byl také hostem festivalu společně s českým hercem Jiřím Dvořákem, který ve filmu Operace Silver A ztvárnil postavu velitele skupiny parašutistů Alfréda Bartoše. Po promítnutí filmů se konala diskuse s diváky. V malém sále Kulturního domu Mír také proběhla tematická výstava věnovaná české kinematografii. A součástí festivalu byl i program pro děti, který se uskutečnil tamtéž 16. dubna.