• 1 přednáška
  • 3 materiály

Projekt Baikal-GVD (s účastí českých vědců)

Teleskop Baikal-GVD je určen pro výzkum astrofyzikálního toku neutrin ultra vysokých energií. V důsledku interakcí neutrin ve vodách jezera Bajkal vznikají nabité vysokoenergetické sekundární částice, které generují Čerenkovovo záření. Toto záření je detekováno pomocí světlocitlivých optických modulů, ze kterých se teleskop skládá. Jednotlivé fotony jsou detekovány s přesností nanosekund, což umožňuje rekonstruovat směr příchodu detekovaných neutrin s úhlovou přesností několika stupňů a hledat tak jejich případné zdroje.

Výsledky zpracování dat naměřených s pomocí již tří dříve nainstalovaných klastrů Baikal-GVD prokázaly jeho schopnost registrovat neutrina vysokých energií. Pro zvýšení počtu detekovaných neutrin a horního limitu jejich energie je však nezbytné další zvýšení objemu detektoru. Vlastnosti vody v jezeře Bajkal spolu s dalšími průvodními okolnostmi umožňují vytvořit zařízení, které se svou citlivostí a úhlovým rozlišením řadí mezi světovou špičku neutrinových teleskopů a umožňuje studovat nové obzory v oblasti astronomie a astrofyziky.

O tom, jak v SÚJV vznikají světlocitlivé optické moduly, hovoří účastník projektu Baikal-GVD Rastislav Dvornický.

 

 

АУДИОЛЕКЦИЯ 1

Открытие новых элементарных частиц

АУДИОЛЕКЦИЯ 1

Открытие новых элементарных частиц

АУДИОЛЕКЦИЯ 2

Три новых элементарных частицы

АУДИОЛЕКЦИЯ 3

Элементарные частицы

АУДИОЛЕКЦИЯ 4

Объявлено о возможном открытии новых элементарных частиц, содержащих прелестный кварк

АУДИОЛЕКЦИЯ 5

История открытия элементарных частиц

Play
previous arrow
next arrow
Slider

 

Studijní materiály