• 1 курс
  • 4 материалы

Základem Fabriky STE (Továrny supertěžkých prvků), která nedávno zahájila provoz v Spojeném ústavu jaderných výzkumů, je nový urychlovač těžkých iontů DC-280 – světová špička mezi urychlovači tohoto typu. Projektovaná intenzita svazků urychlených těžkých iontů vápníku-48 získávaných na urychlovači DC-280 bude dosahovat 60 trilionů iontů za vteřinu, což desetkrát překračuje intenzitu dosahovanou na existujících urychlovačích. Jedním z klíčových úkolů nového urychlovacího komplexu je syntéza nových supertěžkých prvků s čísly 119 a 120 – prvních prvků osmé periody Mendělejevovy periodické tabulky chemických prvků. Spuštění experimentů v oblasti syntézy 120. prvku, kterých se zúčastní také američtí, evropští, japonští a čínští vědci, se plánuje na druhou polovinu roku 2019. Továrna supertěžkých prvků se stane světovou základnou budoucích výzkumů supertěžkých jader a upevní vedoucí postavení SÚJV v oblasti syntézy a zkoumání vlastností supertěžkých prvků.рний-249 ― 118 элемент).

 

 

Studijní materiály