jméno titul instituce funkce ve výboru
Adam Jindřich promovaný fyzik CSc. FEKT VUT v Brně  
Ambrožová Iva Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Angelov Borislav Mgr. Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR  
Babič Andrej Mgr. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV  
Bártová Eva doc. RNDr. Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR člen
Bém Pavel RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Benda Vladislav Ing. CERN, SÚJV  
Benešová Petra PhDr.    
Bitta Jan RNDr. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Bláha Pavel Ing. Ph.D.    
Bormotova Iryna Mgr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, SÚJV  
Bradnová Věra Ing.    
Broulím Jan Ing.Ph.D. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni  
Burdík Čestmír prof. RNDr. DrSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT člen
Bureš Martin Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, SÚJV  
Burjan Václav RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Čechák Tomáš prof. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Chlan Vojtěch RNDr. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Chovanec Peter Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Chudoba Petr RNDr. Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Chudoba Vratislav Ing. Ph.D. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, SÚJV člen
Chvátil David Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Čížek Jakub doc. Mgr. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Čuba Václav doc. Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Cvach Jaroslav Ing. CSc. Fyzikální ústav AV ČR  
Davídková Marie Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR člen
Dobeš Jan Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR předseda
Dohnal Pavel Ing. SÚJV  
Dokoupil Lukáš Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci  
Dragoun Otokar Ing. DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Drápala Jaromír prof. Ing. CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Fajmonová Markéta Mgr. Ministerstvo zahraničních věcí ČR člen
Fajt Lukáš Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Falk Martin RNDr. Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR  
Falková Iva RNDr. Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR  
Federičová Pavla Mgr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Finger Michael M.Sc. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV  
Finger Miroslav prof. Ing. DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Foral Štěpán Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně  
Gajdošíková Lenka Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
Hedbávný Pavel RNDr. CSc. Česká vakuová společnost člen
Hladký Daniel Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Hladký Jan doc. RNDr. Ing. DrSc. Fyzikální ústav AV ČR  
Hodák Rastislav Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Holík Michal Ing. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Hrabina Ondřej Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
Jalůvková Pavlína Mgr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě  
Jančík Petr doc. Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV člen
Janošec Jiří Ing. Ph.D. Technologické centrum AV ČR člen
Janout Zdeněk prof. Ing. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Janů Zdeněk RNDr. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Ježková Lucie Ing., Ph.D.    
Jirák Zdeněk RNDr. CSc. Fyzikální ústav AV ČR člen
Jiruš Marek Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
Kákona Martin Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Katovský Karel doc. Ing. Ph.D. FEKT VUT v Brně člen
Klusoň Jaroslav doc. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Kohout Pavel Mgr., Ph.D. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV  
Kotrlová Andrea RNDr. Ing. Ph.D. Slezská univerzita v Opavě  
Kováčik Andrej PharmDr. Ph.D. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové  
Kovalík Alojz Ing. DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV  
Kozempel Ján doc. RNDr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Kozubek Stanislav doc. RNDr. DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR  
Krakovský Ivan doc. RNDr. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Král Dušan Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně  
Krausová Ivana RNDr. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Krbal Michal Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně  
Kroha Václav Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Krupa Luboš M.Sc. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, SÚJV  
Kugler Andrej RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Rod František Ing.Mgr. Ministerstvo financí ČR člen
Kushpil Svetlana RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Kushpil Vasilij RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Kvasil Jan prof. RNDr. DrSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze člen
Lednická Tatjana   Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV  
Lednický Richard promovaný fyzik DrSc. dr. h. c. Fyzikální ústav AV ČR, SÚJV  
Leitner Rupert prof. RNDr. DrSc. předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN člen
Lešiga Daniel Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Lídl Václav PhDr. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR člen
Liščuk Josef Ing. SÚJV  
Lokajíček Miloš RNDr. CSc. Fyzikální ústav AV ČR  
Lokajíček Tomáš Ing. CSc. Geologický ústav AV ČR  
Lukáš Petr RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Lužová Martina Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Machonin Jan Mgr. SÚJV  
Majerle Mitja Mgr. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Mamedov Fadahat Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Martanovič Tomáš Mgr. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR člen
Mašláň Miroslav prof. RNDr. CSc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci člen
Matlocha Tomáš Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Motyka Oldřich Mgr. Ph.D. Centrum nanotechnologií VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Mrázek Jaromír Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Navrátil Ivo Bc. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Niedobová Barbora Bc. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Novák Jan Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Opálka Lukáš PharmDr. Ph.D. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  
Opíchal Antonín Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV  
Pavlíková Irena Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV  
Pechoušek Jiří doc. RNDr. Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
Petružálek Matěj Mgr. Ph.D. Geologický ústav AV ČR  
Piskoř Štěpán Ing. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Ploc Ondřej Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Polák Ivo Ing. Fyzikální ústav AV ČR  
Pospíšil Stanislav Ing. DrSc. člen Vědecké rady SÚJV člen
Procházka Ivan RNDr. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Pullmannová Petra Mgr. Ph.D. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  
Rachač Marek Ing. Fakulta strojní ČVUT v Praze  
Robenková Jitka Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Rod František Ing. Mgr. Ministerstvo financí ČR člen
Rukhadze Ekaterina Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Ryšavý Miloš RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Ryukhtin Vasyl Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Schlattauer Leo Mgr. Ph.D. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, SÚJV  
Sentkerestiová Jana Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Šimečková Eva Mgr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Siváček Ivan Mgr. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV  
Škoda Radek doc. Ing. Ph.D. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni člen
Slavíčková Mária Mgr. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Slunečka Miloš Ing. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV  
Slunečková Viera Ing. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, SÚJV  
Smejkal Jaroslav Mgr. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Smetana Adam Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Smolek Karel Ing. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Smolík Jan RNDr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Smotlacha Jan Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV  
Solar Michael RNDr. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Sopczak Andre doc. Dr. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Špalek Antonín Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Šretrová Pavla Mgr. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci  
Šretrová Pavla Mgr. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci  
Stanislav Jindřich   Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Štefánik Milan Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Štekl Ivan doc. Ing. CSc. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT místopředseda
Štěpánková Helena prof. RNDr. CSc. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Šťovíček Pavel prof. Ing. DrSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Štrbová Kristína Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Suchopár Martin Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Svitek Tomáš Mgr. Ph.D. Geologický ústav AV ČR  
Svoboda Josef Ing. FEKT VUT v Brně, SÚJV  
Svozilík Vladislav Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV  
Svozilíková Krakovská Aneta Ing. Ph.D. VŠB - Technická univerzita Ostrava, SÚJV  
Sýkora Rudolf Mgr. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Taševský Marek Mgr. Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR  
Terasaki Jun Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Těšínská Emílie Mgr. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR  
Thinová Lenka RNDr. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Tichý Pavel Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, SÚJV  
Tomšejová Kateřina Ing. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Třebický Ferdinand MUDr. Ústav radiační onkologie FN Na Bulovce  
Turek Karel Ing. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Tursunov Arman RNDr. Ph.D. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě člen
Vacík Jiří promovaný fyzik CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Varmuža Jan Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně  
Vávrová Kateřina prof. PharmDr. Ph.D. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové  
Vénos Drahoslav Mgr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Vlášek Jakub Ing. Ph.D. Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT  
Vodárek Vlastimil prof. Ing. CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Vondráček Vladimír Mgr. Protonové centrum s.r.o.  
Vorobel Vít Ing. Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Vrána Michal Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně  
Vratislav Stanislav prof. Ing. CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT člen
Vrzalová Jitka Ing. Ph.D. Ústav jaderné fyziky AV ČR, SÚJV  
Vyšinka Marek RNDr. Ph.D. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR člen
Wagner Richard Mgr. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Wagner Vladimír RNDr. CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR člen
Wilhelm Ivan prof. Ing. CSc. člen Vědecké rady SÚJV člen
Zalom Peter Mgr. Ph.D. Fyzikální ústav AV ČR  
Zavadilová Alena Ing. Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT  
Zeman Miroslav Ing. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, SÚJV  
Zhigunov Alexander Mgr. Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR  
Znojil Miloslav prom. fyzik CSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Zvára Ivo prom. fyzik DrSc. Dr. h. c. Ústav jaderné fyziky AV ČR