Spolupracující vědecké instituce
 
Biofyzikální ústav AV ČR  
Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni  
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně  
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze  
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci  
Fakulta strojní ČVUT v Praze  
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně  
Fakulta strojní ZČU v Plzni  
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové  
Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě  
Fyzikální ústav AV ČR  
Geologický ústav AV ČR  
Institut environmentálních technologií VŠB - TU Ostrava  
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze  
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci  
Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna  
Technologické centrum AV ČR  
Ústav jaderné fyziky AV ČR  
Ústav makromolekulární chemie AV ČR  
Ústav přístrojové techniky AV ČR  
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR  
Ústav radiační onkologie FN na Bulovce  
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
 
Spolupracující instituce
 
Czech Trade  
 
Odpovědná ministerstva
 
Ministerstvo financí ČR  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Ministerstvo zahraničních věcí ČR  
 
Velvyslanectví a konzuláty
 
Velvyslanectví České republiky v Moskvě  
Velvyslanectví Ruské federace v České republice  
 
České firmy - dodavatelé do SÚJV
 
ASARKO s.r.o.  
ATEKO a.s.  
Czech Trade  
Hikor Písek a.s.  
Karosa a.s.  
KOPOS a.s.  
NUVIA a.s.  
PSJ, a.s.  
Škoda Auto a.s.  
Strojimport a.s.  
Tatra a.s.  
TENEZ a.s.  
Tesla a.s.  
VAKUUM PRAHA, spol. s r.o.  
Vítkovice Heavy Machinery group  
WISCONSIN ENGINEERING CZ  
 
Grantové projekty
 
Projekt MŠMT/LA08002  
Projekt MŠMT/LG14004  
 
Bibliografické databáze
 
ISI - Web of Science